FacebookThế giới vui nhộn


Câu hỏi: [ALTP] Đèo nào dài nhất Việt Nam?

A. Đèo Dốc Xây
B. Đèo Hải Vân
C. Đèo Ngang
D. Đèo Pađin

Comments

Fix this post |Report post |altp


9GAG Clone Script Keyboard Shortcuts

Click anywhere to close