FacebookThế giới vui nhộn


Câu hỏi: [ALTP] December trong tiếng Anh là tháng mấy trong năm?

A. Tháng 4
B. Tháng 11
C. Tháng 12
D. Tháng 9

Comments

Fix this post |Report post |altp


9GAG Clone Script Keyboard Shortcuts

Click anywhere to close