FacebookThế giới vui nhộn

A. Chu Lai
B. Lỗ Tấn
C. Lỗ Thuỵ
D. Chu Tác Nhân

Comments

Fix this post |Report post |altp


 • [ALTP] Chu Thụ Nhân là tên thật của nhà văn nào ?

  Đảo ngược.

 • [ALTP] Chu Thụ Nhân là tên thật của nhà văn nào ?

  Ai đó...

 • [ALTP] Chu Thụ Nhân là tên thật của nhà văn nào ?

  Vợ chồng

 • [ALTP] Chu Thụ Nhân là tên thật của nhà văn nào ?

  That seems about...

 • [ALTP] Chu Thụ Nhân là tên thật của nhà văn nào ?

  Mother of troll!

 • [ALTP] Chu Thụ Nhân là tên thật của nhà văn nào ?

  Các...

9GAG Clone Script Keyboard Shortcuts

Click anywhere to close