FacebookThế giới vui nhộn

A. Brazil
B. Chile
C. Sri Lanka
D. Hoa Kỳ

Comments

Fix this post |Report post |altp


 • [ALTP] Con sóng dài nhất thế giới đã từng diễn ra ở quốc gia nào?

  Không đề

 • [ALTP] Con sóng dài nhất thế giới đã từng diễn ra ở quốc gia nào?

  Kamêzôku

 • [ALTP] Con sóng dài nhất thế giới đã từng diễn ra ở quốc gia nào?

  Nhục = chết =

 • [ALTP] Con sóng dài nhất thế giới đã từng diễn ra ở quốc gia nào?

  Không đề

 • [ALTP] Con sóng dài nhất thế giới đã từng diễn ra ở quốc gia nào?

  Bạn tui nó...

 • [ALTP] Con sóng dài nhất thế giới đã từng diễn ra ở quốc gia nào?

  Sona hay Miku

9GAG Clone Script Keyboard Shortcuts

Click anywhere to close