FacebookThế giới vui nhộn

A. Brazil
B. Chile
C. Sri Lanka
D. Hoa Kỳ

Comments

Fix this post |Report post |altp


 • [ALTP] Con sóng dài nhất thế giới đã từng diễn ra ở quốc gia nào?

  Bạn tốt :D

 • [ALTP] Con sóng dài nhất thế giới đã từng diễn ra ở quốc gia nào?

  Bad Luck Bryan...

 • [ALTP] Con sóng dài nhất thế giới đã từng diễn ra ở quốc gia nào?

  Gấu nhà em...

 • [ALTP] Con sóng dài nhất thế giới đã từng diễn ra ở quốc gia nào?

  ????

 • [ALTP] Con sóng dài nhất thế giới đã từng diễn ra ở quốc gia nào?

  Vâng, anh ấy...

 • [ALTP] Con sóng dài nhất thế giới đã từng diễn ra ở quốc gia nào?

  Em với gấu...

9GAG Clone Script Keyboard Shortcuts

Click anywhere to close