FacebookThế giới vui nhộn

A. Brazil
B. Chile
C. Sri Lanka
D. Hoa Kỳ

Comments

Fix this post |Report post |altp


 • [ALTP] Con sóng dài nhất thế giới đã từng diễn ra ở quốc gia nào?

  Cặp đôi...

 • [ALTP] Con sóng dài nhất thế giới đã từng diễn ra ở quốc gia nào?

  Cái...F***...

 • [ALTP] Con sóng dài nhất thế giới đã từng diễn ra ở quốc gia nào?

  Troll :))

 • [ALTP] Con sóng dài nhất thế giới đã từng diễn ra ở quốc gia nào?

  Ừ thì thi...

 • [ALTP] Con sóng dài nhất thế giới đã từng diễn ra ở quốc gia nào?

  Có ai giống...

 • [ALTP] Con sóng dài nhất thế giới đã từng diễn ra ở quốc gia nào?

  Con gì ^^

9GAG Clone Script Keyboard Shortcuts

Click anywhere to close